XİDMƏT ŞƏRTLƏRİ

Ana Səhifə / Şərtlər / Xidmət Şərtləri

İcmal

Bu Xidmət Şərtləri www.fitplus.us domain-də yerləşən Fitplus US Online Mağazası tərəfindən təqdim edilir və və yalnız həmin mağazadan, onun proqram təminatlarından, xidmət və məhsullarından istifadə edilən zaman tətbiq edilir olunur. www.fitplus.us veb saytı istifadəçiyə bu veb sayt vasitəsilə istifadə etmək imkanının olduğu alət və xidmətlər, məlumatlar da daxil olmaqla bütün saytı təqdim edir.

1 Terminlərin Müəyyən Edilməsi

1. «Sayt» – bu Şərtlərdə www.fitplus.us veb Saytı (e-commerce, online market) nəzərdə turulur.

2. «İnternet Mağazanın istifadəçisi, o cümlədən Müştəri (bundan sonra – İstifadəçi)» – Saytda qabaqcadan bəyan edilmiş bütün qaydaların qəbul edilməsi ilə şərtləndirilən və İnternet vasitəsilə Sayta giriş əldə edən, Saytın proqram təminatından, xidmətlərindən istifadə edən və dəyəri ödənilməklə xidmət və məhsul satın alan şəxs hesab olunur.

3. «İnternet mağazanın admini (bundan sonra – Admin)» – www.fitplus.us adından fəaliyyət göstərən, şəxsi məlumatların əldə olunmasını təşkil edən və ya həyata keçirən, şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədini, işlənməli şəxsi məlumatların tərkibini, şəxsi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətləri (əməliyyatları) təyin edən saytın idarə edilməsi üzrə səlahiyyətli heyət.

4. «Məhsul» - Hazırki Siyasətdə İstifadəçilər tərəfindən www.fitplus.us veb Saytınndə dəyəri ödənilməklə satın alınmış hər növ xidmət və məhsul başa düşülür.

5. «Satıcı» - Bu Siyasətdə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, www.fitplus.us veb Saytı nəzərdə turulur.

6. Saytda istifadə edilən "Biz", "Bizə" və "Bizim" ifadələri www.fitplus.us veb saytına istinad edir.

7. «Şərtlər» - Bu Xidmət Şərtlərinin məzmununda ayrı-ayrılıqda hər bir maddə, məcmu halda isə bu Şərtlərin hamısı nəzərdə tutulur.

Ümumi Şərtlər

1. Saytın və İstifadəçilərin hər hansı səbəbdən, istənilən vaxt xidmətlərdən istifadəni dayandırmaq hüququ vardır.

2. İstifadəçi təklif edilən xidmətləri və ya onun hansı bir hissəsindən istifadəni istismar etməmək, yenidən satmamaq, çoxaltmamaq, yenidən istehsal etməmək, bizim yazılı icazəmiz olmadan xidmətə və ya xidmətin təmin edildiyi veb səhifədə olan kontakt məlumatına daxil olmamaq barədə razılıq verir.

3. Bu razılaşmada istifadə olunan başlıqlar bu Şərtləri yalnız əlverişli etmək məqsədi ilə təmin edilmişdir və Şərtləri məhdudlaşdırmır və bu və ya digər şəkildə təsir etmir.

4. İstifadəçi Sayta daxil olmaqla və (və ya ) Saytda təklif olunan proqram təminatından, xidmətlərindən istifadə etməklə, məhsul satın almaqla, bu Saytın “Xidmətlərindən” istifadə etmiş və Şərtlərlə, o cümlədən bu Sayta istinad edilən və (və ya) keçidlə mövcud olan əlavə qayda və şərtlərlə razılaşmış olur. Bu Şərtlər bütün istifadəçilərə, o cümlədən Saytdan məhdudiyyətsiz istifadə edənlərə, gözdən keçirənlərə, malgöndərənlərə, müştərilərə, ticarətlə məşğul olanlara və (və ya) Saytın məzmununa tövfə verənlərə şamil olunur.

5. Sayta daxil olarkən və ya istifadə etməzdən əvvəl bu Şərtləri diqqətlə oxunmlıdır. İstifadəçi Sayta daxil olmaqla və (və ya ) Saytın hər hansı bir hissəsindən istifadə etməklə Şərtlərlə razılaşmış olur. Əgər İstifadəçi bu razılaşmanın bütün qayda və şərtləri ilə razı olmasazsa, Sayta daxil ola və heç bir xidmətdən istifadə edə bilməz. Əgər bu Şərtlər təklif hesab edilirsə, qəbul etmək açıq şəkildə bu Şərtlərlə məhdudlaşır.

6. Hazırkı Sayta əlavə edilmiş hər hansı yeni element, maddə və ya alət də Şərtlərə tabedir. Şərtlərinin ən son versiyasını istənilən vaxt Saytda gözdən keçirdilə bilər.

Saytın Şərtləri

1. İstifadəçi Şərtlərlə razılaşmaqla, yetkinlik yaşında olduğunu və himayəsində olan azyaşlıların hər hansı birinin Saytdan istifadə etməsinə icazə verməyəcəyi barədə razılığıq vermiş olur.

2. Saytda təklif edilən Xidmətlər qeyri-qanuni və ya icazə verilməyən məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz.

3. Hətta şəxsi mühakimə ilə əsaslandırılsa belə, bu Xidmətlərdən istifadə etməklə, Müəllif hüquqları da daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, hər hansı bir hüquq, qanun sui-istifadə edilə bilməz.

4. Destruktiv təbiətə malik kodlar və ya viruslar Sayta ötürülə bilməz.

Məlumatın Düzgünlüyü, Tamlığı və Vaxtında Olması

1. Biz Saytda təqdim edilən məlumatların dəqiq, tam və cari olmasının təmin edilməsinə görə öhdəlik daşımırıq.

2. Saytdakı materiallar yalnız ümumi məlumat üçün verilir və əsas, daha dəqiq, tam və ya cari məlumat mənbələri ilə məsləhətləşmədən qərar qəbul etmək üçün istinad edilməməlidir.

3. Saytda təqdim edilən materiallara etibar etmək İstifadəçinin hüquq və öhdəliyinə aiddir.

4. Saytın məzmununu istənilən vaxt dəyişdirmək hüququmuz var, lakin Saytda hər hansı bir məlumatı yeniləmək öhdəliyimiz yoxdur.

5. Saytdakı dəyişiklikləri izləmək öhdəliyini İstifadəçiyə aiddir.

6. Saytda cari olmayan məlumatlar (yenilənməmiş, tarixi, qeyri-aktual məlumatlar) ola bilər və bu məlumatlar yalnız istinad üçün verilir.

Saytın Hüquqları (yalnız bununla məhdudlaşmayan)

1. Bu başlıq alıtında qeyd olunan şərtlər istifadəçilər tərəfindən sifariş verilmiş, dəyəri ödənilmiş, çatdırılmış məhsullara aid edilmir.

2. Saytda təqdim edilən məhsulların qiymətləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirmək;

3. Saytın bu Şərtləri (və ya onun hər hansı bir hissəsini və ya tərkibini) istənilən vaxt xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmək və ya dayandırmaq;

4. Saytda təklif edilən məhsulun və ya onların qiymətinin dəyişməsi, dayandırılması və ya davam edilməməsi üçün İstifadəçi və ya üçüncü tərəfin qarşısında öhdəlik daşımırıq.

Məhsul və ya Xidmət

1. Məhsullar və ya xidmətlər Sayt vasitəsilə onlayn olaraq əldə edilir və miqdarı məhdud ola bilər və yalnız Geri İadə Şərtlərinə uyğun olaraq geri qaytarıla və ya mübadilə oluna bilər.

2. Saytda görünən grafika, ölçü, şəkil, rənglərin mükəmməl görünməsi üçün mümkün bütün vasitələrdən istifadə edilir, lakin İstifadəçinin cihazının interfeysinin düzgün olacağına təminat vermirik. Həmçinin:

2.1. Saytda təklif edilən məhsul və ya xidmətlər (və/və ya məhsul, xidmətin miqdarını ) hər hansı bir şəxsə, coğrafi bölgəyə və ya yurisdiksiyaya görə məhdudlaşdırmaq;

2.2. Məhsulların bütün təsvirləri və ya məhsul qiymətləri istənilən vaxt xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirmək;

2.3. İstənilən vaxt istənilən məhsulu siyahıdan çıxartmaq hüququmuz var.

3. Saytda hər hansı bir məhsul və ya xidmət üçün hər hansı bir təklif qadağan olduqda etibarsızdır.

Ödəmə və Hesab Məlumatlarının Dəqiqliyi

1. Saytda yerləşdirilmiş istənilən sifarişdən imtina etmək hüququmuz var.

2. Yalnız öz mülahizəmizlə bir şəxsdən, hər evdən və ya bir sifarişdən alınan miqdarları məhdudlaşdıra və ya ləğv edə bilərik. Bu məhdudiyyətlər eyni müştəri hesabı, eyni ödəmə kartı və (və ya) eyni göndərmə və (və ya) göndərmə ünvanı istifadə edən sifarişləri əhatə edə bilər.

3. Sifarişə dəyişiklik etdiyimiz və ya ləğv etdiyimiz təqdirdə sifarişin verildiyi vaxtda verilmiş e-poçt və (və ya) göndərmə ünvanı, telefon nömrəsi ilə əlaqə quraraq, sifarişçiyə bildirməyə cəhd edirik.

4. Biz vahid qərara əsasən dilerlər, satıcılar və ya distribyutorlar tərəfindən yerləşdirilən sifarişləri məhdudlaşdırmaq və ya qadağan etmək hüququna malikik.

5. Saytda edilən bütün satınalmalar üçün cari, tam və dəqiq bir alış və hesab məlumatlarını təqdim etməyə razısınız.

6. İstifadəçi hesab və digər məlumatlarını, o cümlədən email ünvanını və kredit kartının nömrələrini və son istifadə tarixlərini dərhal yeniləməyə razılıq verir ki, əməliyyatlarını başa çatdıraq və lazım olduqda onula əlaqə saxlayaq. Ətraflı məlumat üçün, Geri İadə Şərtləri

Könüllü Seçilən Alətlərdən İstifadə (Optional Tools)

1. İstifadəçi Bizim nəzarətimizdə olmayan, heç bir müşahidə və ya giriş imkanımız olmayan üçüncü tərəfə aid alətlərlə təmin edə bilərik.

2. İstifadəçi bu cür alətlərə olduğu kimi və mümkün qədər heç bir zəmanət, tələb, şərt və təsdiq olmadan daxil olmağını təmin etdiyimizi qəbul edir və razılaşır.

3. İstifadəçinin könüllü olaraq üçüncü tərəfə aid alətlərdən istifadə etməyinə və bununla bağlı yaranan hər hansı məsələyə görə məsuliyyət daşımırıq.

4. Sayt vasitəsi ilə təklif olunan əlavə vasitələrin hər hansı birinin istifadəsinə görə, istəyinizə uyğun olaraq, tamamilə özünüz risk daşıyırsınız və müvafiq üçüncü tərəf provayderlərinin verdiyi şərtlərlə tanış olduğunuzu və təsdiq etdiyinizi təmin etməlisiniz.

5. Bundan əlavə, gələcəkdə Sayt vasitəsilə yeni xidmətlər və (və ya) xüsusiyyətlər təklif edə bilərik (yeni alətlər və mənbələrin daxil olması da daxil olmaqla). Belə yeni funksiyalar və (və ya) xidmətlər də bu Xidmət Şərtlərinə tabedir.

Üçüncü Tərəflərə aid Linklər

1. Saytda təklif edilən Xidmətlər vasitəsilə mövcud olan müəyyən məzmun, məhsul və xidmətlərə üçüncü tərəflərə aid materiallar daxil ola bilər.

2. Saytda üçüncü tərəflərə aid linklər İstifadəçini Bizimlə əlaqəli olmayan üçüncü tərəfə aid səhifələrə yönəldə bilər və Sayt:

2.1. Həmin səhifələrin məzmununu və ya düzgünlüyünü araşdırmağa və ya qiymətləndirməyə;

2.2. Üçüncü tərəfə aid materiallara və ya səhifələrə, digər materiallara, məhsullara və ya xidmətlərə;

2.3. Üçüncü tərəfə aid malların, xidmətlərin, mənbələrin, məzmunun alınması və ya istifadəsi ilə əlaqəli hər hansı bir zərərə və ya ziyana görə cavabdeh deyil.

3. Üçüncü tərəfin Şərtlərini diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı bir əməliyyata başlamazdan əvvəl onları başa düşdüyünüzdən əmin olun.

4. Üçüncü tərəfin məhsullarına dair şikayətlər, iddialar, narahatlıqlar və ya suallar üçüncü tərəfə yönəldilməlidir.

İstifadəçi Şərhləri, Müştəri Məmnuniyyəti və Digər Təqdimatlar

1. Əgər İstifadəçi Bizim müraciətimizə əsasən müəyyən konkret təqdimatlar (məsələn, müsabiqə qeydləri) göndərirsə və ya bizim müraciətimiz olmadan yaradıcı fikirlər, təkliflər, təkliflər, planlar və ya digər materialları, istər onlayn, istər email, poçt, istərsə də digər şəkildə göndərirsə (kollektiv olaraq 'şərhlər'), istənilən vaxt məhdudiyyət olmadan, Bizə göndərilən hər hansı bir şərhi redaktə edə, kopyalaya, yayımlaya, tərcümə edə və başqa şəkildə istifadə edə bilərik.

2. Məzmunu qanunsuz, təhqiredici, təhdidedici, böhtan, pornoqrafik, ədəbsiz və ya hər hansı şəkildə arzuedilməyən və hər hansı bir tərəfin intellektual mülkiyyətini və ya bu Xidmət Şərtlərini pozan məlumatları izləmək, redaktə edə və ya silə bilərik, lakin öhdəliyimiz yoxdur.

3. İstifadəçi şərhləri ilə müəllif hüquqları, ticarət nişanı, təhlükəsizlik, məxfilik, şəxsiyyət və ya digər şəxsi və ya mülkiyyət hüququ da daxil olmaqla üçüncü tərəfin hər hansı bir hüququnu pozmayacağına razıdır.

4. İstifadəçi şərhlərində yalan və ya başqa qanunsuz, təhqiramiz və ya ədəbsiz ifadələrin olmamasına və ya bu Xidmətin və ya əlaqəli veb səhifənin fəaliyyətinə hər hansı bir şəkildə təsir göstərə biləcək hər hansı bir kompüter virusu və ya digər zərərli proqramdan istifadə etməyəcəyinə razıdır, həmçinin:

4.1.Saxta email ünvanından istifadə edə bilməz;

4.2. Özünü başqa şəxs kimi təqdim edə bilməz;

4.3. Hər hansı bir şərhin mənşəyi barədə bizi və ya üçüncü tərəfləri yanılda bilməz.

4.4. Hər hansı bir şərhinə və onların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır.

5. İstifadəçinin və ya üçüncü tərəfin hər hansı bir şərhinə görə məsuliyyət daşımırıq.

6. Heç bir şərhi gizli saxlamaq, hər hansı bir şərh üçün kompensasiya ödəmək, hər hansı şərhə cavab vermək üçün öhdəlik daşımırıq.

Səhvlər, Uyğunsuzluqlar və Nöqsanlar (natamam məlumatlar)

1. Bəzən, Saytda təklif edilən Xidmətin məzmununda məhsulun təsviri, qiyməti, təşviq təklifi, məhsulun göndərmə haqqı, tranzit vaxtları və mövcudluğu ilə əlaqəli olan çap səhvləri, qeyri-dəqiqliklər və ya natamam məlumatlar ola bilər.

2. Saytın məzmununda olan:

2.1. Hər hansı bir səhvi;

2.2. Uyğunsuzluğu;

2.3. Natamam məlumatı düzəltmək düzəltmək hüququmuz var, lakin buna görə məsuliyyət daşımırıq.

3. Xidmətin və ya hər hansı əlaqəli veb səhifəsin məzmunundakı uyğunsuzluqdan irəli gələrək (sonra məlum olsa belə) qabaqcadan bildiriş göndərmədən, İstifadəçinin sifarişini dəyişdirmək, yeniləmək və ya ləğv etmək hüququmuz var.

4. Bu səhifədə təklif edilən Xidmətdə və ya əlaqəli bir veb səhifəsində məlumatların, o cümlədən qiymət məlumatlarının, yenilənməsi, dəyişdirilməsi və ya dəqiqləşdirilməsi, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, qanunun tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, heç bir öhdəlik götürmürük.

5. Xidmət və ya əlaqəli bir veb səhifəsində tətbiq olunan heç bir yeniləmə və ya yeniləmə tarixi, Xidmətdəki və ya əlaqəli veb səhifəsindəki bütün məlumatların dəyişdirildiyini və ya yeniləndiyini göstərmək üçün əsas deyil.

Qadağan Olunan İstifadə

1. Bu Xidmət Şərtlərində irəli sürülmüş digər qadağalara əlavə olaraq, aşağıda göstərilən hallarda, lakin bununla məhdudlaşmayan, bu Səhifənin, onun məzmununun və ya hər hansı bir hissəsinin istifadəsi qadağan edilir:

1.1. Hər hansı qeyri-qanuni məqsədlər üçün

1.2. Başqalarından hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkətlərin edilməsini və ya bu cür hərəkətlərdə iştirak etməsini tələb etmək;

1.3. Hər hansı beynəlxalq, federal, əyalət, dövlət və ya yerli qaydaları, qanunları, normativhöquqi aktları pozmaq;

1.4. Bizim əqli mülkiyyət hüquqlarımızı və ya başqalarına aid əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmaq;

1.5. Cinsiyyət, cinsi oriyentasiya, din, etnik mənsubiyyət, irq, yaş, milli mənşə və ya əlilliyinə görə hər hansı bir kimsəni təhqir, zərər, böhtan, alçaltmaq, qorxutmaq və ya ayrı-seçkilik etmək;

1.6. Yalan və ya yanlış məlumat vermək;

1.7. Xidmət və ya əlaqəli veb səhifənin, digər veb saytların və ya İnternetin işləməsinə və ya funksionallığına təsir edəcək hər hansı bir şəkildə istifadə edilə bilən viruslar və ya hər hansı digər zərərli kodları yükləmək və ya ötürmək;

1.9. Başqalarının şəxsi məlumatlarını toplamaq və ya izləmək;

Hər hansı ədəbsiz və əxlaqsız məqsəd üçün istifadə etmək;

1.10. Xidmətin və ya əlaqəli bir veb səhifənin, digər veb səhifələrin və ya İnternetin təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə müdaxilə etmək və ya onları pozmaq.

2. Qadağan edilmiş istifadə qaydalarını pozduğunuza görə Xidmətdən və ya əlaqəli veb səhfəsindən istifadənizi ləğv etmək hüququmuz var.

Məsuliyyətlərin Müəyyən Edilməsi | Öhdəliklərin Məhdudlaşdırılması

1. Xidmət Şərtlərinin hər hansı bir müddəasının qanunsuz, etibarsız və ya qanuni qüvvəyə minməməsi müəyyən edildiyi təqdirdə, bu müddəa tətbiq olunan qanunla icazə verilən dərəcədə tətbiq oluna bilər və icra olunmayan hissəsi bu Xidmət Şərtlərindən çıxmış hesab edilir, bu cür müəyyənetmə digər qalan müddəaların etibarlılığına və tətbiq olunmasına təsir göstərmir.

2. Xidmətimizdən və ya bu xidmətin istifadəsindən əldə edilə bilən nəticələrin istifadəsinin fasiləsiz, vaxtında, təhlükəsiz və ya səhvsiz olacağına dəqiq və ya etibarlı olacağına zəmanət vermirik.

3. Zaman-zaman xidmətimizi qeyri-müəyyən müddətə dayandıra və ya istənilən vaxt, xəbərdarlıq etmədən xidməti ləğv edə bilərik.

4. Xidmətdən istifadə edib-edə bilməməyə görə yalnız İstifadəçi risk daşıyır.

5. Heç bir halda bu Sayt, direktorlarımız, idarəedicilər, işçilərimiz, filiallarımız, agentlərimiz, podratçılarımız, təcrübəçilərimiz, təchizatçılarımız, xidmət və lisenziya təminatçılarımız hər hansı bir xəsarət, itki, iddia və ya hər hansı birbaşa, dolayı, təsadüfi, cəzalandırıcı, xüsusi və ya digər məsuliyyət daşımırlar.

6. Müqavilədə, istədikdə (səhlənkarlıq da daxil olmaqla), ciddi məsuliyyətli və ya başqa bir şəkildə, zərərsiz mənfəət, dəyşim zərər, itirilmiş gəlir, itirilmiş əmanət, məlumatların itirilməsi, əvəzetmə xərcləri və ya oxşar hər hansı bir ziyan da daxil olmaqla, Xidmətdən istifadə nəticəsində və ya Xidmət vasitəsilə ötürülən və ya başqa bir şəkildə istifadə edilməsi nəticəsində baş vermiş hər hansı bir itki və ya zərərli və ya zərərsiz istənilən növ xidmətdən istifadə etməklə satın alınan hər hansı bir məhsuldan və ya xidmətdən istifadə ilə bağlı hər hansı digər bir iddia, o cümlədən hər hansı bir məzmunda xəta və ya nöqsan və ya hər hansı digər iddia.

7. Bəzi dövlətlər və ya yurisdiksiyalar, bu cür ərazi və ya yurisdiksiyalarda davamlı və ya təsadüfi ziyana görə məsuliyyətin xaric edilməsinə və məhdudlaşdırılmasına icazə vermədiyi üçün məsuliyyətimiz qanunla icazə verilən maksimum həddə qədər məhdudlaşdırılacaqdır.

Dəymiş Zərərin Bərpa Edilməsi

1. İstifadəçi bu Xidmət Şərtlərini, hər hansı qanunu, üçüncü tərəfin hüquqlarını pozduğuna görə və ya bunun nəticəsində Saytı və təsisçilərimizi, törəmə şirkətlərimizi, filiallarımızı, partnyorlarımızı, məmurlarımızı, direktorlarımızı, agentlərimizi, podratçılarımızı, lisenziya və xidmət provayderlərimizi, subpodratçıları, tədarükçülərimizi, stajçılarımızı və işçilərimizi hər hansı zərərli və ya zərərsiz iddia və ya tələbdən müdafiə etməyə və qorumağa, o cümlədən ağlabatan olmaqla ehtimal olunan vəkil haqqını ödəməlidir.

Xitam

1. Tərəflərin xitam verilmə tarixindən əvvəl götürdüyü öhdəliklər bütün məqsədlər üçün bu müqavilənin ləğvindən sonra qüvvədə qalır.

2. Xidmət Şərtləri İstifadəçi, ya da biz tərəfindən ləğv olunmayana qədər qüvvədədir.

3. İstifadəçi xidmət şərtlərindən istifadə etmək istəmədiyini bildirməklə və ya Saytdan istifadəni dayandırdığı zaman bu Xidmət Şərtlərini istifadəni istənilən vaxt ləğv edə bilər.

4. Biz şəxsi mülahizəmizə görə İstifadəçinin hər hansı bir şərt və ya şərtlərə əməl edəcəyinə şübhə etsək, bu sazişi istənilən vaxt xəbərdarlıq etmədən ləğv edə bilərik və ödənilmiş bütün məbləğlərə görə İstifadəçi məsuliyyət daşıyır.

Müqavilə (Saziş)

1. Bizim hər hansı bir hüququ və ya bu xidmət şərtlərini təmin edə bilməməyimiz bu hüquqdan və ya müddəadan imtina etməyimiz mənasına gəlmir.

2. Xidmət şərtləri və Saytda bu xidmət şərtlərinə münasibətdə bizə təqdim edilmiş hər hansı bir qanun və ya əməliyyat qaydaları İstifadəçi ilə Bizim aramızdakı bütün razılığı və anlaşmanı təşkil edir və əvvəlki və ya sonrakı razılaşmalardan, rabitə və təkliflərdən üstün olaraq xidmətdən istifadəni tənzimləyir.

3. Xidmət Şərtlərinin təfsirində hər hansı bir qeyri-müəyyənlik tərtib edən tərəfə qarşı şərh edilmir.

Tətbiq Edilən Qanunvericilik

1. Bu Xidmət Şərtləri və Xidmətlərimizi təqdim etdiyimiz ayrı-ayrı müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir və şərh olunur.

Xidmət Şərtlərinə Dəyişikliklər

1. Xidmət Şərtlərinin ən son versiyası istənilən vaxt bu Səhifədə nəzərdən keçirilə bilər.

2. Bizim bu Səhifədə yeniliklər və dəyişikliklər əlavə etməklə bu xidmət şərtlərinin istənilən hissəsini yeniləmək, dəyişdirmək və ya əvəz edə bilərik.

3. Dəyişikliklər üçün bu Səhifəni vaxtaşırı yoxlamaqdan İstifadəçi özüməsuliyyət daşıyır.

4. Bu xidmət şərtlərinə hər hansı bir dəyişiklik yerləşdirildikdən sonra bu Səhifəyə daxil olmaq və ya orada yerləşdirilmiş xidmətlərdən istifadə etmək həmin dəyişikliklərin qəbul edildiyini bildirir.