ÜSTÜN BİOTEXNOLOGİYALAR VƏ MİNOXİDİL

1.Kapsullaşdırma

Müasir biotexnologiyanın üstünlüklərindən istifadə edərək aktiv maddələr nano-ölçülü lipozomlarda kapsullaşdırılır

2.Tətbiq Etmə

İçərisində aktiv maddələr olar nano-ölçülü kapsullar məhlul şəklində baş dərisinə tətbiq olunur.

3.Nüfuz Etmə

Nano-ölçülü kapsüllərin sayəsində aktiv maddələri baş dərisinin daha dərin hissələrinə nüfuz edirlər.