SAÇ İNKİŞAFININ FAZALARI

Ana Səhifə / Science / Saç İnkişafının Fazaları

1. Anagen | Aktiv Böyümə Fazası

Saçın inkişaf mərhələləri anagen fazası ilə başlayır. Bu başdakı tüklər üçün təxminən 3 ilə 5 il arasında davam edən ən uzun mərhələdir. Hətta bəzi insanların müəyyən saçları üçün bu mərhələ 7 il və daha çox davam edə bilər.

Anagen fazası müxtəlif tük növlərində fərqli olur. Məsələn, qaş tükləri və qasıq tükləri üçün anagen faza saçlardakı anagen faza ilə müqayisədə çox daha qısadır.

Anagen mərhələsində, saçlar taraş olunana qədər və ya həyat tsiklini tamamlayıb, tökülənə qədər böyüməyə davam edir. İstənilən zaman dilimində bir insanın başındakı tüklərin təxminən 90%-i (Etibarlı mənbə: PubMed Central Highly respected database from the National Institutes of Health) anagen fazasında olur.

2. Catagen | Keçid Fazası

Katagen fazası anagen fazası yekunlaşdıqdan sonra başlayır və adətən 10 gün davam edir. Bu mərhələdə saç kökləri azalır və saç böyüməsi yavaşlayır. Saç da saç follikülünün dibindən ayrılır, lakin son günlərində də yerində qalaraq böyüməyə davam edir.

Başınızdakı tüklərin yalnız yüzdə 5-i istənilən vaxt katagen fazasındadır. İstənilən zaman dilimində bir insanın başındakı tüklərin yalnız 5%-ə qədəri katagen fazasında olur.

3. Telogen | Durğunluq Fazası

Bu mərhələ, adətən, 3 ay davam edir. Müəyyən zaman dilimində baş dərisindəki tüklərin təxminən 10-15%-i bu mərhələdə olur.

Saçlar telogen mərhələsində nə böyüyür, adətən, nə də ki, tökülür. Bu faza, həmçinin, katagen fazası zamanı tükləri buraxın, sərbəst halda olan follikullarda yeni tüklər əmələ gəlməyə başladığı mərhələdir.

Bəzi mütəxəssislər telogen fazını tökülmə mərhələsini də hesab edirlər, lakin bir çox elm adamı bu fazanı telogen və ekzogen mərhələləri olmaqla iki hissəyə ayırmışdır.

4. Exogen | Tökülmə Fazası - İlkin Anagen Fazası

Bu mərhələ, əslində, saç inkişafının telogen fazasının bir uzantısıdır. Ekzogen fazada saçlar baş dərisindən, adətən, saçlar yuyulduqda və ya darandıqda tökülür. Ekzogen fazada gündə 50 ilə 100 saç ədəd saçın tökülməsi normal hesab edilir.

Təxminən 2 ilə 5 ay davam edən bu mərhələdə köhnə tüklər töküldükcə folliküllərdə yeni tüklər yaranır.